Naše produkty

Pick to Light - průmyslová světelná signalizace

Pick to Light

Systémy Pick to Light (nebo také Pick by Light) jsou známé především z oblasti logistiky. Jedná se o bezpapírovou metodu zpracování objednávek a jejich vyskladnění, kde na základě údajů z podnikovém systému jsou rozsvíceny příslušné regálové pozice. Obdobným způsobem lze řešit i opačnou úlohu, tedy roztřídění položek zpět na správně regálové pozice (tzv. systém Put to Light). Podobné problémy je ale nutné řešit nejen ve velkých logistických skladech, ale také v případě výrobních a montážních linek a dalších oblastech průmyslové automatizace. Mezi oběma aplikacemi jsou pak zásadní rozdíly v požadavcích, které jsou na ně kladené.

Více o Pick to Light systémech

Regál s Pick to Light - světelná signalizace odebíraných dílů.

Poka Yoke kontrola

Poka Yoke (z japonštiny „zabraňování pochybení“, v češtině také Poka Joke nebo Výrobní asistent) je termín, který se používá zejména v automotiv průmyslu. Jde o způsob ochrany, jímž se zabraňuje, aby operátor vykonal neúmyslnou chybu. Jedním z prostředků Poka Yoke je i Pick to Light. Operátorovi je ukázáno, jaké díly má odebrat. V případě odebrání chybného dílu je operátor upozorněn na chybu, kterou musí potvrdit např. stisknutím tlačítka. Spetrum možných kontrol je však mnohem širší.

Nejčastěji se Poka Yoke kontrola využívá v malosériových výrobách, kde je důraz kladen na vysokou kvalitu a minimální počet zmetků. Jedná se zejména o výrobu drahých dílů, kde každá chyba něco stojí, nebo u výroby dílů, jež jsou používány v rizikových aplikacích a je tedy požadavek na vysokou kvalitu. Další možností je využití v tréninkových či školících zařízeních, kde je operátor provázen celou výrobou dílů.

V průmyslu se úloha řeší zejména pomocí PLC a programem na míru, tedy stejně jako procesní automatizace. Programování PLC ale může dělat pouze programátor, změny jsou komplikované, těžkopádné a drahé. Z toho důvodu jsme vyvinuli vlastní konfigurovatelný Poka Yoke systém, který zahrnuje nejčastější vstupní veličiny.

Více o Poka Yoke kontrole

Poka Yoke - šicí pracoviště v Adientu

Průmyslové hodiny pro měření a indikaci doby cyklu

Zařízení slouží k indikaci výkonu výrobních linek, na základě impulzů z vhodného snímače (indukční, optický), případně signálu z linky, není tedy nutný žádný zásah do řídicího systému linky. Dle nastavení může indikovat dobu cyklu (Cycle Time), počet kusů za daný časový interval (např. ks/h) nebo procentuální údaj vztažený k nominálnímu výkonu linky. Vše je vždy počítáno jako klouzavý průměr z nastavitelného časového intervalu. Nastavení parametrů se provádí pomocí ovládacího prvku (rotačního kodéru) přímo na těle zařízení.

Více o Digitálních hodinách pro měření doby cyklu

Průmyslové digitální hodiny- měření doby taktu