Český Mostbet je nejlepší způsob, jak hrát v kasinu a sázet na sporty, získávat nejen výhry, ale také štědré bonusy.https://1most.bet/cs/

Pick to Light

Pick to Light regál - průmyslová světená signalizace

Pick to Light – Světelná signalizace v průmyslu

Systémy Pick to Light (nebo také Pick by Light) jsou známé především z oblasti logistiky. Jedná se o bezpapírovou metodu zpracování objednávek a jejich vyskladnění, kde na základě údajů z podnikovém systému jsou rozsvíceny příslušné regálové pozice. Je to jeden ze způsobu tzv. Poka Yoke kontroly. Obdobným způsobem lze řešit i opačnou úlohu, tedy roztřídění položek zpět na správně regálové pozice (tzv. systém Put to Light). Podobné problémy je nutné řešit nejen ve velkých logistických skladech, ale také v případě výrobních a montážních linek a dalších oblastech průmyslové automatizace. Mezi oběma aplikacemi jsou pak zásadní rozdíly v požadavcích, které jsou na ně kladené.

Regál s Pick to Light - světelná signalizace odebíraných dílů.

Logistické sklady

 • Důraz na přesnost vyskladnění a sledování skladových zásob
 • Vyskladnění by mělo být efektivní, obvykle ale není přímá vazba na jiný proces
 • Obvykle velký počet skladových pozic (>1000)
 • Primárním účelem jsou efektivní logistické procesy (např. One Loop), tomu je vše přizpůsobeno

Výrobní linky

 • Důraz na bezchybnou montáž daného výrobku, přesný počet kusů dílů je na druhém místě
 • Přímá souvislost s výrobním procesem, nutnost dodržet takt linky
 • Často se jedná o mnohem menší systémy (10-200 pozic)
 • Linka je vždy řešena primárně z pohledu výrobního procesu, logistika bývá na druhém místě a musí se přizpůsobit

Možná řešení Pick to Light systémů

Možná řešení lze rozdělit na 3 základní typy:

 1. Využití běžných průmyslových senzorů a indikačních prvků a realizace celého systému běžnými prostředky procesní automatizace (PLC).
  • Systém snímačů vysílač/přijímač (případně s odrazkou) je velmi spolehlivý, často ale nelze použít -> jediná možnost je difuzní senzor
  • Kromě senzoru je třeba řešit ještě indikační prvek
  • Velmi komplikovaná kabeláž, nutnost doplnit o PLC
 2. Samostatné Pick To Light komponenty bez sběrnicového rozhraní (použití I/O signálů).
  • Kombinace senzoru (nebo tlačítka) a indikačního prvku
  • Nejde ale o systém, ale o samostatné komponenty -> funkcionalitu je třeba řešit v nějakém řídicím systému
  • Největší komplikací je složitá kabeláž (ke každému prvku samostatný kabel)
  • Logickým řešením je systém založený na sběrnicových prvcích
  • Běžné průmyslové standardy (např. AS-I, Profibus atd.) jsou však pro tyto účely příliš drahé
 3. Specializované Pick To Light systémy, využívající obvykle sběrnicovou topologii.
  • Určené především pro logistické sklady. SW je orientován spíše na skladové hospodářství, než na výrobní linky.
  • Většinou vyžadují speciální konstrukci regálů, nebo alespoň speciální průběžné montážní profily. Dodatečná montáž na stávající regály může být problematická.
  • Obvykle to nejsou otevřené systémy, které by umožnovaly snadnou integraci do nejrůznějších řídicích systémů (bývají nabízeny jako součást komplexních skladových systémů).

Námi nabízené řešení Pick to Light systémů

Námi nabízené řešení kombinuje druhý a třetí typ a je od počátku koncipován tak, aby umožnil snadnou integraci do stísněných prostorů výrobních linek i do rozsháhlých logistických skladů.

Výhody našeho Pick to Light systému

 • Sběrnicová topologie
 • Důraz na snadnou montáž a jednoduchou rozšiřitelnost
  • Jednotky jsou průchozí
  • Krimpovací RJ konektory
  • Nezáleží na polaritě kabelu
 • Možnost montáže na trubkové regály (Trilogiq, Beewatec)
 • Malé rozměry, variabilní montáž za stísněných podmínek
 • Kromě sběrnicových jednotek nabízíme rovněž speciální LED lišty
 • Jednoduchost a otevřenost při nasazování systému
 • Mnoho komunikačních rozhraní Ethernet, WiFi (otevřené REST API), RS232, RS485
 • Díky možnosti napojení na WiFi lze systémy montovat např. na mobilní vozíky
Regál s Pick to Light - světelná signalizace odebíraných dílů.

Jedním z typických provedení Pick to Light systému je tzv. stand lone řešení. Stand alone řešení zahrnuje jednu řídicí jednotku, která obsahuje dotykový displej pro indikaci stavu a nastavení systému, a připojené Pick to Light jednotky (případně další periferie – čtečka čárových kódů, RFID čtečka pro přihlašování, tlačítka, maják apod.).

Vlastnosti řídicí jednotky

 • Možnost připojit až 120 Pick to Light jednotek (3 komunikační kanály po 40 jednotkách).
 • Možnost připojit čtečku čárových kódu s rozhraním RS232.
 • Ethernet pro připojení k nadřazenému systému, případně update FW
 • Digitální vstupy pro připojení externích tlačítek pro nulování chyby, nebo jiné funkce.
 • Digitální výstupy pro optickou a akustickou signalizaci (majáky)
 • Modbus pro rozšíření počtu P2L jednotek
 • Možnost přímého napojení na PLC řady výrobců (Siemens, Mitsubishi, Rockwell, Omron atd.)
Blokové schéma Pick to Light systému s řídicí jednotkou.

Při vyšších nárocích na zobrazení procesu na displeji a interakci s uživatelem lze řídící jednotku nahradit průmyslovým PC. K průmyslovému počítači lze dále připojit obrazovku (možno dotykovou), klávesnici, myš, tiskárnu apod.

Dalším možným provedením Pick to Light systému je s využitím serveru, ke kterému jsou připojeny PC nebo tablety pomocí internetového prohlížeče (tzv. tenký klient). To umožňuje vytvořit více subsystémů a zahrnout i více operátorů. Ke každému PC či tabletu lze opět připojit celou škálu periferií (tlačítka, maják, čtečku atd.).

Blokové schéma Pick to Light systému v provedení tenký klient.

Klíčové vlastnosti Pick to Light jednotek

Samotná jednotky jsou inteligentní mikroprocesorová zařízení, která nabízí mnohem více, než pouhá kombinace průmyslového senzoru a optického signalizačního prvku. Sama jednotka je vlastně malý programovatelný automat, který tak může sám zajišťovat určitou logiku:

 • 8 stavů, mezi kterými jednotka přechází na základě událostí od čidla, časově, nebo externí událostí.
 • V každém stavu je možné definovat RGB barvu, blikání s definovanou periodou, jas a další parametry.
 • Jednotka má i autodiagnostiku, je tedy schopná například poznat vadnou LED diodu, nebo problém s optickým senzorem.
 • Senzor má speciální auto-kalibrační funkci
Pick to Light jednotka - jednotka pro světelnou indikaci.

Právě poslední bod je naprosto zásadní pro bezchybnou funkci v některých specifických případech. Typický problém nastává, pokud je senzor umístěn přímo nad boxem s určitým materiálem. Pokud je box plný, musí se senzor nastavit na velmi malou citlivost, aby nedošlo k jeho nežádoucí aktivaci. Pokud je ale box téměř prázdný, malá citlivost je pak nevýhodou. Náš systém je možné nastavit tak, aby byl senzor automaticky kalibrován dle konkrétních podmínek.

Po mechanické stránce nabízíme v současné době 2 provedení Pick to Light jednotek. První typ je určen pro přímou montáž na trubkový systém 28mm (Beewatec, Trilogiq), druhý pak pro montáž pomocí 2 šroubů na libovolný typ konstrukce.

LED lišty a jejich výhody

 • LED lišty lze použít ve velkých logistických skladech, kde jsou jednotlivé lišty nalepeny či jinak připevněny po celé délce regálu.
 • Velikou výhodou tohoto řešení je, že při změně layoutu vyskladňovacích pozic nedochází ke změně HW ale pouze ke konfiguraci SW.
 • Díky kontrole každé LED diody zvlášť lze u aktivní pozice zobrazovat pozici pro založení např. do kitovacího vozíku – kombinace Pick to Light a Put to Light. Dále lze pomocí počtu svítících LED diod indikovat i počet pickovaných dílů.
 • Speciální fukcí LED provedení je tzv. LED navigace, kde je operátor navigován pomocí „světelného hada“ k aktivní pozici.
 • Využití RGB LED diod má další význam při práci více operátorů na jednom systému. Operátoři pak vyskladňují pozice na základě barvy, kterou pozice svítí.
Speciální LED lišta pro světelnou indikaci odebíraných dílů.